Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhpkXGWlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HD SAISON

Cùng HD SAISON đem ước mơ về nhà

 • hZWXmZhpkXGWlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpaJlnb7Cx

Company Menu

HD SAISON

Debt Recovery Supervisor (Giám Sát Xử Lý Nợ Xấu)

hZWXmZholGmVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaZ9tUqG14Q..

Job Description

 • Đảm bảo quy trình vận hành công việc được xây dựng và củng cố liên tục, nhằm đạt được hiệu quả thu nợ tối ưu, kiểm soát tốt rủi ro trong vận hành, và bảo vệ được hình ảnh, thương hiệu của Công ty.
 • Xây dựng các chỉ số hoạt động của bộ phận; xây dựng cơ chế báo cáo, theo dõi hoạt động, cũng như chế độ thưởng phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu chung của Công ty
 • Lập và theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi nợ xấu đã được duyệt. Báo cáo kịp thời cho cấp trên có thẩm quyền, và đề xuất phương án giải quyết khi có phát sinh khó khăn hoặc rủi ro trong quá trình thực hiện kế hoạch.
 • Chủ động trong việc tổ chức hoạt động của bộ phận, đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân viên để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên và hiệu quả công việc. Đề xuất các thay đổi về cơ cấu tổ chức cho cấp trên có thẩm quyền nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của bộ phận.
 • Không ngừng mở rộng và củng cố mạng lưới đối tác thu nợ thuê ngoài để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ xấu của Công ty. Tạo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với từng đối tác để tăng cường hiệu quả hoạt động và thu thập thông tin về tình hình của khách hàng, thị trường.
 • Đi công tác đến các địa phương khi có yêu cầu công việc.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền.

Job Requirements

1. Trình độ/ Education:

 • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật

2.    Kinh nghiệm/ Experience:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Giám Sát
 •  Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm thu hồi nợ ở các tổ chức tín dụng

3.    Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ)/ Others (skills/knowledge/behaviours):

 • Điềm đạm, siêng năng, trung thực, chính trực, tinh thần trách nhiệm cao.
 • Kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu tốt.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng tổ chức tốt
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc (cả nói và viết); khả năng thuyết phục tốt.
 • Trình độ vi tính văn phòng xuất sắc, đặc biệt Excel. Kiến thức tốt về Luật pháp, đặc biệt là luật kinh tế.

Additional Information

2018-08-10 USD

About HD SAISON Finance Co., Ltd.

Với đội ngũ hơn 9.000 nhân viên chuyên nghiệp có mặt trên 11.500 điểm dịch vụ trải khắp 63 tỉnh thành, HD SAISON tự tin cung cấp đa dạng các giải pháp tín dụng đối với các dòng sản phẩm: điện máy, xe máy, tiền mặt… giúp hiện thực hóa ước mơ cho hơn 3,6 triệu khách hàng trên toàn quốc. Các giải thưởng như Rồng Vàng – Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017, Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất 2017 do VN Report bình chọn, ... là minh chứng xác thực cho những nổ lực, cống hiến của HD SAISON trên con đường trở thành Công ty tài chính tiêu dùng uy tín hàng đầu Việt Nam

Debt Recovery Supervisor (Giám Sát Xử Lý Nợ Xấu)

hZWXmZholGmVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaZ9tUqG14Q..
Lazy Load...