Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJ1lkmyUk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HD SAISON

Cùng HD SAISON đem ước mơ về nhà

 • hZWXmJ1lkmyUk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpaJlnb7Cx

Company Menu

HD SAISON

Legal & Compliance Supervisor

 • HD SAISON , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2000 Competitive
 • Posted: 12 Jun 2018
hZWXmJ1kmm6UmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfY55oUqG14Q..

Job Description

 • Provide advice or handle for legal matters arising in the operation of the Company in order to ensure the compliance with regulations of laws as required by Management Team and other departments
 • Draft/review/revise/comment on documents of the Company as required by Management Team and other departments
 • Review/draft contracts of Company (loan agreements, cooperation agreement, etc.) as required by Management Team and other departments
 • Prepare social life documentations (Meeting Minutes, Decisions of the Members’ Council, etc.) and ensure the compliance of elements pertaining to the social life of the Company (composition of the Members’ Council, amendment of Charter, etc.)
 • Prepare/support other departments to prepare reports to submit to competent authorities
 • Review internal regulations and procedures of the Company to ensure the compliance with regulations of laws as required by Management Team and other departments
 • Keep abreast of changes in laws affecting the Company and its operations
 • Other duties as required by Legal & Compliance Manager

Job Requirements

 • University degree in law
 • Good command of spoken and written English
 • At least 5 years experience in an international law firm or financial institution
 • Having a serious sense of responsibility and focusing on the work
 • Strong skills in analysis, drafting of contracts and legal documents, negotiation, presentation
 • Ability to work independently under pressure and tight deadlines
 • Management and teamwork skills
 • Efficiency in computer skill
 • Being proactive
 • Being people orientated
 • Age: from 25-35

Additional Information

2018-06-12 USD

About HD SAISON

Với đội ngũ hơn 6.700 nhân viên chuyên nghiệp có mặt trên 7.000 điểm dịch vụ trải khắp 63 tỉnh thành, HD SAISON tự tin cung cấp đa dạng các giải pháp tín dụng đối với các dòng sản phẩm: điện máy, xe máy, tiền mặt… giúp hiện thực hóa ước mơ cho hơn 2 triệu khách hàng trên toàn quốc. Giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu – Top Brands 2016” là minh chứng xác thực cho những nổ lực, cống hiến của HD SAISON trên con đường trở thành Công ty tài chính tiêu dùng uy tín hàng đầu Việt Nam

Legal & Compliance Supervisor

hZWXmJ1kmm6UmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfY55oUqG14Q..
Lazy Load...