Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhpkXGVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HD SAISON

Cùng HD SAISON đem ước mơ về nhà

 • hZWXmZhpkXGVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpaJlnb7Cx

Company Menu

HD SAISON

Phone Collection Manager (Giám sát thu hồi nợ gián tiếp)

 • HD SAISON , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 3000 Competitive
 • Posted: 10 Aug 2018
hZWXmZhok26VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaZ9uUqG14Q..

Job Description

 • Hoạch định chiến lược, triển khai kế hoạch thu nợ phù hợp cho từng thời điểm nhằm đạt được chỉ tiêu thu nợ chung của Phòng và của Công ty. Không ngừng cập nhật, triển khai, áp dụng các cải tiến công việc giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.
 • Phối hợp chặt chẽ với các Phòng Thu nợ khác trong khối thu nợ nhằm đạt được hiệu quả thu nợ cao nhất cho toàn Công ty.
 • Thiết lập cơ chế báo cáo, phân tích định kỳ để giám sát hoạt động thu nợ của bộ phận, có hành động điều chỉnh kịp thời khi cần thiết; đồng thời định kỳ cập nhật cấp trên thông tin thực tế cũng như kế hoạch / dự kiến công việc trong tương lai.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng, xây dựng và cập nhật cơ chế tính thưởng theo kết quả thu nợ cho nhân viên phòng thu nợ gián tiếp, nhằm đạt được mục tiêu thu nợ đã đề ra với mức chi phí phù hợp và hiệu quả.
 • Theo dõi chặt chẽ quá trình thu nợ, phát hiện / dự doán những rủi ro tiềm ẩn, các diễn biến bất thường trong công tác thu nợ để có phương án xử lý, điều chỉnh phù hợp có sự phối hợp với các phòng ban liên quan… hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình thu nợ khách hàng.
 • Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nội bộ, sử dụng hệ thống thông tin… theo kịp tình hình thực tế, và phổ biến cho nhân viên nghiêm túc thực hiện.
 • Đảm bảo tập thể dưới quyền luôn tuân thủ nội quy, quy định của Công ty. Dẫn dắt quá trình thiết lập và đánh giá hiệu quả công việc cá nhân, xét thưởng thi đua, kỷ luật vi phạm… của bộ phận.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên dưới quyền để tạo lực lượng cán bộ nòng cốt có đạo đức nghề nghiệp, được trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để quản lý hiệu quả công tác thu nợ cho Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao phó.

Job Requirements

1. Trình độ/ Education:

 • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành kinh tế, tài chính, luật
 • Am hiểu các quy định, luật lệ liên quan đến ngành tài chính và kiến thức thu nợ

2. Kinh nghiệm/ Experience:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Trưởng Phòng; quản lý số lượng nhân sự từ 150 người trở lên.
 • Có kinh nghiệm quản lý trong công tác Thu nợ qua điện thoại hoặc quản lý Call Center

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ)/ Others (skills/knowledge/behaviours):

 • Kỹ năng xử lý số liệu, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc
 • Có tầm nhìn chiến lược
 • Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm
 • Kỹ năng thuyết phục; kỹ năng trình bày
 • Chính trực, ngay thẳng, linh hoạt, luôn cầu tiến.

Additional Information

2018-08-10 USD

About HD SAISON

Với đội ngũ hơn 6.700 nhân viên chuyên nghiệp có mặt trên 7.000 điểm dịch vụ trải khắp 63 tỉnh thành, HD SAISON tự tin cung cấp đa dạng các giải pháp tín dụng đối với các dòng sản phẩm: điện máy, xe máy, tiền mặt… giúp hiện thực hóa ước mơ cho hơn 2 triệu khách hàng trên toàn quốc. Giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu – Top Brands 2016” là minh chứng xác thực cho những nổ lực, cống hiến của HD SAISON trên con đường trở thành Công ty tài chính tiêu dùng uy tín hàng đầu Việt Nam

Phone Collection Manager (Giám sát thu hồi...

hZWXmZhok26VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaZ9uUqG14Q..
Lazy Load...