Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhpkXGWl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HD SAISON

Cùng HD SAISON đem ước mơ về nhà

 • hZWXmZhpkXGWl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpaJlnb7Cx

Company Menu

HD SAISON

Recruitment Manager

 • HD SAISON , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2500 Competitive
 • Posted: 10 Aug 2018
hZWXmZholGmWk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaZ9sUqG14Q..

Job Description

Bằng những nghiệp vụ Tuyển dụng, sử dụng tối ưu nhiều giải pháp khác nhau có tính chất linh hoạt theo từng thời điểm, xu hướng thị trường để nâng cao hiệu suất tuyển dụng đầu vào và giảm thiểu tỷ lệ vị trí không phù hợp với công việc, môi trường, văn hóa doanh nghiệp. Song song đó là công tác đào tạo, kèm cặp, kiểm soát chéo và dẫn dắt đội ngũ cùng đạt hiệu suất tuyển dụng trong trách nhiệm quản lý ở phạm vi diện rộng. Trở thành đối tác chiến lược hỗ trợ cho các trưởng bộ phận liên phòng ban, các giải pháp Tuyển dụng, giữ chân nhân tài. Là cầu nối giữa ứng viên/nhân viên mới với doanh nghiệp được thắt chặt, giúp cho hoạt động phát triển nguồn lực trở nên hiệu quả hơn theo từng chiến lược ngắn và dài hạn.

 • Tham gia, tư vấn xây dựng chiến lược phòng, thiết lập kế hoạch trung, ngắn hạn của bộ phận tuyển dụng.
 • Tư vấn cho các phòng ban về nhu cầu nguồn nhân lực
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng toàn công ty.
 • Tổ chức và kiểm soát hoạt động tuyển dụng trong phạm vi quản lý.
 • Tư vấn, xây dựng, cải tiến chính sách, quy trình tuyển dụng.
 • Phát triển các giải pháp, kênh tuyển dụng hiệu quả, mạng lưới ứng viên tiềm năng và phát triển thương hiệu tuyển dụng phục vụ cho nhiều vị trí. Đặc biệt là các vị trí có số lượng nhu cầu lớn, dự án tuyển nhiều, nhanh.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển & truyền thông thương hiệu tuyển dụng.
 • Phát triển mạng lưới ứng viên tiềm năng.
 • Đánh giá, phỏng vấn ứng viên đến cấp Giám đốc phòng
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ trong phạm vi quản lý
 • Và các nhiệm vụ được giao khác trong phạm vi trách nhiệm

Job Requirements

- Kinh nghiệm: 8 năm

- Bằng cấp: Đại học

- Chuyên ngành: QTKD, Luật, QTNNL

- Yêu cầu năng lực:

 • Nhiệt huyết và hiệu quả
 • Chính trực
 • Tận tâm vì khách hàng
 • Giao tiếp
 • Cải tiến và sáng tạo
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
 • Lãnh đạo
 • Tư duy chiến lược
 • Cấu trúc tổ chức
 • Tuyển dụng
 • Phát triển thương hiệu Tuyển dụng

Additional Information

2018-08-10 USD

About HD SAISON

Với đội ngũ hơn 6.700 nhân viên chuyên nghiệp có mặt trên 7.000 điểm dịch vụ trải khắp 63 tỉnh thành, HD SAISON tự tin cung cấp đa dạng các giải pháp tín dụng đối với các dòng sản phẩm: điện máy, xe máy, tiền mặt… giúp hiện thực hóa ước mơ cho hơn 2 triệu khách hàng trên toàn quốc. Giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu – Top Brands 2016” là minh chứng xác thực cho những nổ lực, cống hiến của HD SAISON trên con đường trở thành Công ty tài chính tiêu dùng uy tín hàng đầu Việt Nam

Recruitment Manager

hZWXmZholGmWk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOfaZ9sUqG14Q..
Lazy Load...