Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lpl2-dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HD SAISON

Cùng HD SAISON đem ước mơ về nhà

 • hZWXm5lpl2-dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpaJlnb7Cx

Company Menu

HD SAISON

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • HD SAISON , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 1200 Competitive
 • Posted: 29 Mar 2019
hZWXm5lmmHKdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZp5nUqG14Q..

Job Description

Báo cáo trực tiếp đến:  Đại diện Ban điều hành 

1. Điều hành hoạt động thường xuyên

 • Điều hành tất cả hoạt động của tổng đài chăm sóc khách hàng.
 • Quản lý công tác giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Tổ chức và quản lý công tác kiểm tra, trả lời phản ánh của khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Trực tiếp giải quyết các khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh mà nhân viên không thể xử lý trong phạm vi trách nhiệm của mình; đặc biệt khi các vấn đề phát sinh đòi hỏi sự phối hợp làm việc với các cơ quan, ban ngành chức năng.
 • Khảo sát, thống kê, phân tích các thông tin thu thập được trong quá trình chăm sóc khách hàng, phản ánh với các phòng ban liên quan của Công ty, nhằm góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu khách hàng; tìm kiếm giải pháp cải tiến hoạt động, phối hợp giữa các phòng ban.
 • Thiết lập, bổ sung, cập nhật các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nội bộ…đến nhân viên để cập nhật tình hình thực tế và nghiêm túc thực hiện.
 • Xây dựng hệ thống Contact Center tân tiến.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban điều hành giao phó.

2. Quản lý đội ngũ

 • Quản lý nhân sự phòng chăm sóc khách hàng:
 • Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch phát triển nhân sự để thực hiện mục tiêu đề ra.
 • Thiết lập và đánh giá hiệu quả công việc cá nhân (KPIs), xét thưởng thi đua, kỷ luật … của bộ phận.
 • Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ… cần thiết cho nhân viên.
 • Quản lý tác phong của đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng.
 • Thông báo và phổ biến các chính sách của Công ty đến nhân viên.

3. Chỉ tiêu

 • Đảm bảo tỷ lệ kết nối và chất lượng cuộc gọi phòng Chăm sóc khách hàng.
 • Đảm bảo tỷ lệ giải quyết khiếu nại của khách hàng theo đúng thời gian quy định.
 • Tuân thủ phản hồi cho khách hàng theo chuẩn mực và chất lượng đã đặt ra.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả.
 • Phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt có đạo đức nghề nghiệp, được trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.

Job Requirements

1. Học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Luật, Marketing.
 • Am hiểu các quy định, luật lệ liên quan đến ngành Tài chính và ngân hàng.

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Trưởng Phòng; quản lý số lượng nhân sự từ 50 người trở lên.
 • Có kinh nghiệm quản lý và tổ chức công việc của Call Center.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng, Tổ chức tín dụng hoặc Bảo hiểm nhân thọ là một lợi thế lớn

3. Kỹ năng:

 • Kỹ năng chăm sóc, phục vụ khách hàng tốt.
 • Kỹ năng xử lý số liệu, phân tích tốt.
 • Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm.

Additional Information

2019-03-29 USD

About HD SAISON

Với đội ngũ hơn 6.700 nhân viên chuyên nghiệp có mặt trên 7.000 điểm dịch vụ trải khắp 63 tỉnh thành, HD SAISON tự tin cung cấp đa dạng các giải pháp tín dụng đối với các dòng sản phẩm: điện máy, xe máy, tiền mặt… giúp hiện thực hóa ước mơ cho hơn 2 triệu khách hàng trên toàn quốc. Giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu – Top Brands 2016” là minh chứng xác thực cho những nổ lực, cống hiến của HD SAISON trên con đường trở thành Công ty tài chính tiêu dùng uy tín hàng đầu Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

hZWXm5lmmHKdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZp5nUqG14Q..
hZWXm5lpl2-dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...